آب چاپ چیست؟

30/ 3/ 96 : سه شنبه
دسته بندی : چاپ


عمل عبور فرم‌های چاپی از ماشین چاپ بدون استفاده از مرکب چاپ را آب چاپ گویند. هنگامی که یک کـار چاپی رنگ خوری زیاد داشته باشد برای این که پشت زنی بر روی کار اتفاق نیفتد ضمن عبور از ماشین داخل ماشین چاپ و نم دار شدن کاغذ ،پودر پاشی نیز می‌شود. این عمل همچنین موجب کاهش عکس العمل کاغذ در برابر نم دارشدن در زمان چاپ گردیده و کمک میکند تا کار از کیفیت در سوی کاغذ ( پشت و رو ) یکنواختی بیشتری داشته باشد
اگر کارهای چاپ شده نیاز به عملیات پس از چاپ داشته باشد، بایستی کل فرم‌های چاپی مجدداً در ماشین چاپ قرار گرفته و یک بار دیگر بدون آنکه مرکب استفاده شود از ماشین چاپ عبور داده شوند. این کار سبب می‌شود پودرهای روی کار جدا شده، کار چاپی برای عملیات پس از چاپ آماده گردد و کیفیت عملیات سلون کشی و یوی زنی (عملیات پس از چاپ)بالا رود .
 

#آب#چاپ#ماشین#پودر#پاشی#فرم#سلفون
مقالات مرتبط
نظرات