مقالات | تبلیغات

هویت برند

18/ 3/ 96 : پنجشنبه

راهنمای هویت یکپارچه برند  معمولاً در چهار بخش اصلی تدوین می شود: 1) هویت استراتژیک برند: یشگفتار، تعریفی از برند و داستان به وجود آمدن آن، میراث برند، مالکان برند، نمودار سازمانی، همکاران، پورتفوی برند، معماری برند، برندهای اصلی و فرعی، استراتژی برند، مسائل حقوقی و قانونی برند (علائم ثبت شده) وغیره.

متن کامل

ویژگی های تبلیغات چاپی و تصاویر

18/ 3/ 96 : پنجشنبه

عنوان و تیتر ها  ۵ برابر بیشتر توسط مردم مطالعه می شوند و اگر عناوین و تیترها خوب نباشند ۹۰% فروش را از دست خواهید داد. پس تیترنویسی را جدی بگیرید. • عنوان، باید قول منفعتی به مشتری ارائه دهد. • عنوان باید حاوی خبر مطمئن و اثر بخش باشد.

متن کامل

کارت ویزیت حرارتی

8/ 5/ 96 : یکشنبه

کارت ویزیت، روشی موثر و کارآمد برای معرفی خود به جامعه محسوب می‌ گردد. کارت ویزیت برخلاف آن که یک تبلیغ ساده و معمولی به نظر می رسد، درعین حال می تواند تاثیری مهم بر روی مخاطبین شما بگذارد. انتخاب نوع درست کارت با توجه به نوع فعالیت و مخاطبین شما از نکات مهم و اساسی است. باید در نظر داشته باشید که اگر مخاطبان شما افراد یا شرکت های خاص می باشند ....

متن کامل